About

Hệ thống: WEC Academy
Khoá học: WEC Academy
Book: About
Được in bởi:
Ngày: Monday, 26 October 2020, 11:00 PM

1. Mission

WEC introductory

  Chào mừng các bạn ! 

2. Vision

Our goal

  Chúc một ngày tốt lành ! 

3. Core Value